Isolering

Allt om isolering av väggens insida

Reading Time: 4 minutes isolwring av väggens insida är en form av efterisolering som är snabb och billig. Där orsaken till takisoleringen beror på det faktum att värmen stiger

Read More »

Isolering är ett sätt att se till att värmen i ditt hus stannar kvar i huset, så att du alltid kan hålla dig varm och inte ”elda för fåglarna”.

Isolering görs för att separera två rum med olika temperaturer, typiskt utsidan och ens hus. För att isolera värmeförlusten kommer huset inte att vara kallt och obekväma för att uppnå ett energieffektivitetshus, men också för att minska risken för svamp och fuktskador. Därför är det både isolerat att det är bekvämt och friskt att bo i sitt hus, men också av ekonomiska skäl.

Det finns många olika typer av isolering om var värmen strömmar eller hur huset är byggt eller där det finns isolering i huset. Vid byggandet av ett nytt hus måste huset alltid innehålla isolering, även om många äldre hus inte är så isolerade som de kan göra idag och därför måste de isoleras. Dessutom kan den också isoleras inifrån eller utomhus, beroende på husets struktur och typiskt också hur gammal det är, isolerar sig annorlunda i bara 100 år. Dessutom finns det även takisolering och hålisolering.

Vad är termen isolering?

Sättet du kan isolera kan göras med hjälp av olika isoleringsmaterial, men det är allt som inte kan ses eftersom de ligger bakom väggar, under taket eller mellan golv. Isolering kan också göras eftersom du vill att el eller ljud inte ska strömma ut ur huset eller att ljudet inte är högt ute, till exempel om du lever upp en väldigt upptagen väg, kan isolering också vara en bra lösning. Isolering är därför en term för den faktiska funktionen, men isolering är också en term för det material som används.

Vilka typer av isolering finns det?

Det finns flera sätt på vilka du kan isolera. Det är möjligt att isolera de flesta saker i sina hem. Därför är begreppen väggisolering, takisoleringgolvisolering, hålväggsisolering, rörisolering och efterisolering kända. Några av dessa sätt att isolera är vanligare än andra.

MINSTA TJOCKLEKp FÖR ISOLERING AV NYBYGGNATION ÅR 2020:

Tak: 455 mm.

Tung yttervägg: 300 mm.

Terrängdäck: 300mm.

Lätt yttervägg: 335mm.

EFTERISOLERING AV BOSTÄDER

Efterisolering används vanligtvis i äldre hem där äldre isolering har använts, vilket inte är så bra som det produceras idag eller har slitits och har inte samma effekt som tidigare. Det är något som görs när huset är byggt, det kan antingen vara en plats som redan är isolerad eller någonstans i huset som inte har isolerats tidigare. Efter isolering kan ske nästan överallt i ett hus, men det är typiskt platser som skyddar mot väder och vind, det vill säga fönster, tak och väggar. Om taket inte är optimalt isolerat är det här ett bra ställe att efterisolera. Beroende på den redan existerande isoleringen är det möjligt att minska 30% av värmeförlusten eftersom värmen stiger och därmed når taket. Det finns emellertid också andra ställen att isolera:

 • takkonstruktioner
 • sneda vägar
 • takutrymmen
 • ytterväggar
 • Golv över kullerstenar
 • Källväggar (yttre isolering)
 • Tekniska installationer, som t.ex. en panna och värmepanna

Det är självklart att efterisolering minskar värmeförlusten, men om ditt hus är för svårt att värma upp kan det vara rimligt att efterisolera. Det kan dock också vara för att minska risken för svamp och råd. Det skapar ett bättre inomhusklimat och rum med en mer bekväm och jämn temperatur. Har man problem med ”kalla broar” där den drar, så kommer en efterisolering också att hjälpa till med detta problem. En annan fördel med efterisolering är också att huset stiger i värde, det är attraktivt att köpa ett hus som är välisolerat.

Vid efterisolering är det viktigt att notera att efterisoleringen utförs korrekt, annars kan det finnas problem med fukt och platser som kan bli kalla eftersom isoleringen inte är tät.

Ytterväggs-ISOLERING

Om du bor i ett hus byggt före 1980 finns det stora chanser att ditt hus inte är väggisolerat. Här kan det vara en bra idé att ha en grovisolering klar, för en yrkesexpert tar det en eftermiddag och du kan spara flera tusen dollar på den. Hålväggsisolering är en relativt billig lösning för efterisolering. Det kostar ca. 80 – 150 kronor per kvadratmeter vägg. Det beror på hur mycket du vill ha isolerade och hur tätt, då kostar det mellan 5000 och 10 000 kronor.

Det sätt på vilket ihåligisolatorer är gjorda är att borra ett hål i väggen och genom det laget injicera det valda isoleringsmaterialet. Hålet är därefter förseglat och förseglat, så efter 2 dagar kan du inte se att en hålvägsisolering har genomförts.

För att hålisoleringen ska fungera optimalt bör man även isolera mer. En annan effektiv isolering kan vara en takisolering eftersom om värmen inte kan komma ut igenom väggarna kommer värmen att stiga upp. Om taket inte är tillräckligt isolerat, kommer värmen att åka ut här, hålisoleringen kommer i princip att vara helt i onödan.

Materialen som kan användas för ihålig isolering är:

 • Stenull (typisk Rockwool)
 • glasull
 • Flamingo Isolering

Isolering

Som nämnts finns det många olika typer av isoleringsmaterial. Beroende på typ av material och val av isolering kan du välja att genomföra isoleringen på egen hand, eller att anställa en yrkesman.

De bästa isoleringsmaterialen är flammeisolering / polystyrenisolering, pappersisolering / pappersullisolering och mineralullisolering.

FLAMINGO ISOLEring / POLYSTYREN ISOLERING:

Den består av små polyesterkulor som är sammansatta på det sätt att den skapar en tät och kompakt material. Materialet är typiskt utvecklat så att det består av en platta och passar sålunda en vägg. Som nämnts ovan är materialet kompakt och nära vilket gör det motståndskraftigt mot både vatten och fukt. Dessutom har det också den viktiga egenskapen att varken skalbaggar, möss, råttor eller andra skadedjur kan bita genom det, därigenom förstöra isoleringen. Flamingoisolering är särskilt väl lämpad för ihåliga väggar och kryputrymmen och detta är dels för att det är en av de produkter som bäst distribueras i väggen, och på så sätt se till att det inte finns några sprickor där kylan kan komma in.

En annan viktig fördel med flamingoisolering är att den är allergivänlig, jämfört mot andra isoleringsmaterial som kan orsaka klåda och irritation vid användning av det materialet.

En fördel som flamingoisolering också besitter är att det antas vara det mest miljövänliga materialet på marknaden. Detta beror på det faktum att flamingoisolering produceras från naturgas och råolja, och polyesteren produceras genom ren återvinning av olja och gas.

Bäst användbart för: ihåligar väggar eller kryputrummen. 

 

PAPPERSISOLERING / PAPIRULDSISOLERING:

Denna metod är ett ledtråd i själva namnet. Materialet består av gammal tidning, som är sönderdelad för att göra mindre bitar. Liksom flamingoisolering är detta isoleringsmaterial också mycket energieffektivt och miljövänligt.

Det sätt du använder den här typen av isolering är genom att blåsa materialet i väggen eller byggnaden för att vara isolerad. Det finns emellertid också i arkversion, som flamingoisolering, men används vanligtvis Med den förstnämnda metoden. Denna metod kan endast utföras av yrkesverksamma.

I papperet läggs en mängd olika kemiska ämnen, vilket även innebär att brandrisken reduceras, eftersom det är torrt papper. Dessa kemiska ämnen hjälper också till att hindra skadedjur och svampar från att leva i isoleringen.

Pappersisolering används ofta för golv, tak och sluttande väggar. Fördelen med denna metod är att isoleringen kan användas i alla hörn och krokar. Det är inte nödvändigt att använda en ångspärr när du väljer pappersisolering eftersom du redan är skyddad mot fukt och mögel. Det är dock klokt att inte använda pappersisolering i ihåliga väggar på grund av kraftigt regn,ä kan orsaka sprickor i isoleringen, och isoleringen fungerar därför inte optimalt.

Bäst lämplig för: Golvseparation, tak eller mellan sluttande väggar.

MINERALULLSISOLERING:

Mineralull består av antingen stenullisolering eller glasullisolering.

Stenullisolering är typiskt vad vi kallar för Rockwool i Danmark. Stenull består av smält sten, kalksten, briketter och återvinning av bergullsproduktion. Det produceras vid 1500 grader värme, där det smälts i en stenmassa där fibrer kan tillverkas, vilket är isoleringsmaterialet. Den färdiga stenullen har en smältpunkt på cirka 1000 grader, vilket innebär att den är extremt brandbeständig. Dessutom ger den en bra akustik, eftersom den är mycket tät och kompakt, så ljud och ljus kan inte tränga in igenom väggar och tak. Dessutom är det också en långsiktig lösning, eftersom materialet som nämnts är gjord av sten, det behåller form, stabilitet och kvalitet. Och sålunda upprätthåller den skydd mot värmeförlust, eld och buller.

Stenull innehåller inte ämnen som är hälsosamma och miljöskadliga, vilket gör det mycket hälsosammare och upprätthåller det friska inomhusklimatet. Stenull kan erhållas som mattor, men även granulat som blåser in i väggen. Stenull är lätt att arbeta med, eftersom det inte väger särskilt mycket och därför är det lätt att flytta runt, det är lätt att skära i vid önskat behov. Det är fuktavvisande och därför mycket användbart för hål- och källarisolering, men det kan användas för all isolering.

Glasullisolering är mycket lik stenullisolering. Den består emellertid av 95% glas och resterande 5% är ett bindemedel. Glasull har tillskillnad mot stenull, en smältpunkt på cirka 600 grader, men det är fortfarande extremt brandsäkert. Den är vattenavstötande, lätt att arbeta med och klippa i, robust och formen är stabil, det vill säga det har några mycket användbara egenskaper när det gäller isoleringsmaterial. Därför kan det vara stenull, som också används för praktiskt taget alla isoleringsformer.

Mycket användbar för: Ihåliga väggar, takisolering och tvärsnitt, kan dock också användas för isolering av golv och mudflaps.

Granulatisolering

Granulatisolering är inte detsamma som ett material som används för att isolera, men å andra sidan ett sätt att isolera. Den kan användas för ovanstående mineralull, men även för träfiber och Perlite, som kommer att förklaras senare.

Granulat är en uppblåsbar metod för isoleringsmaterial, som kan uppblåsas både från insidan och utsidan. När materialet blåses i små fibrer, anpassar materialet sig till rummet och motverkar eventuella korsdrag.

Inre isolering

I hus finns det vanligen en väldigt solid yttervägg, vilket gör att utvändig / hålväggsisoleringen är omöjlig, därför är alternativet intern isolering. Med intern isolering behåller du husets fasad och skapar ett varmt och förbättrat inomhusklimat. Intern isolering utförs med isoleringsmatta, som placeras gipsskivor som monteras på trä- eller stålskelettet. För att undvika fuktighet i väggen, använd en ångspärr eller broms, beroende på isoleringstyp.

Invändig isolering innebär emellertid att rumsytan blir något mindre och alla el- och värmeinstallationer ska flyttas. Dessutom är en annan nackdel att kalla drag lätt kan uppstå där. Dessutom är den inre isoleringen den minst energibesparande lösningen när det gäller efterisoleringstyper, men det är den enklaste och snabbaste metoden.

Utvändig isolering

Exteriörisolering är för dig som vill behålla ditt nuvarande rumområde och ser det inte som ett problem att fasaden är helt förändrad. Dessutom är denna metod mycket effektiv mot läckor och kalla drag. Det kan användas olika material för utvändig isolering, bland annat trä, metall, cement, homogena ark och så vidare. Såsom nämnts ovan, isolera minst energibesparande lösning, vilket innebär att utvändig isolering är 30% mer energieffektivt, är detta på grund av att de nuvarande köldbryggor kan brytas helt . Utvändig isolering kan göras på två sätt:

 • Struktur med skelett: Ett skelett av trä eller stål upprättas utanför huset, där isoleringen är mellan, den är täckt med en slags fasad.
 • Tryckbeständig isolering: Här finns ett lim eller limt trycktätt isolering på ytterväggen, varefter du kan avsluta med önskad fasadbeklädnad.

Fördelen med denna efterisoleringsform är att den tidigare ytterväggen blir innervägg, varigenom den inre temperaturen blir jämnare och inte lika effektiv som utetemperaturen. Det är emellertid en relativt dyr lösning, eftersom fönster oftast måste flyttas och ibland måste man byta takhängare.

Isolering av stugor

Är du ägare till ett fritidshus, det är naturligtvis också rimligt att få din stuga isolerad, speciellt om du använder den hela tiden eftersom det ökar vintermånaden att husets elräkning blir dyrare. Detta beror naturligtvis på att det är kallare ute. Så, använder du ditt semesterhus som helårsbostad eller har värmen på hela tiden, för att minska risken för frosttskador och fuktigt inomhusklimat, för att isolera din stuga. Men om du bara använder ditt fritidshus på sommaren kommer kostnaden för att värma huset vara relativt liten, och det kan beräknas om det kan vara svaret på den enkla sommarhusägaren.

Fritidshus är ofta några år gammal och det kan vara en bra idé att kontrollera om fönstren är täta, annars är det snabbt och enkelt att bli kalla drag, för att hålla sig varm. Dessutom används i sommarhus alternativa former av uppvärmning, exempelvis i form av eldstäder och elektriska element. Det kan också vara dyrare och dyrare än att exempelvis byta till en värmepump. Det kan exempelvis vara en luftvärmepump, genom att förvärva en sådan värmepump är det möjligt att spara flera tusen kronor årligen.

EFTERISOLERING AV STUGAN

Som tidigare nämnts är fritidshus ofta dåligt isolerade eftersom de är byggda i trä och dålig eller ingen isolering på vinden. Om du är ägare till en äldre stuga kommer en efterisolering att vara mycket rimlig, både för att spara pengar och hålla värmen, men också för att minska risken för mögel, svamp och rådgivning, som det vanligare ses i gamla hus och byggnader .

Därför kan efterisolering vara en mycket bra investering, till exempel för att upprätthålla ett gott och hälsosamt inomhusklimat. Efterisolering av stugor kan ske på olika ställen, inklusive ytterväggar, golv, tak och väggisolering. Hålväggsisolering är det mest rimliga om detta är möjligt, men det kan vara från hus till hus, så få alltid en expert för att bedöma den.

MINSTA TJOCKLEK FÖR ISOLERING I SOMMARSTUGOR:

Loft: 260mm.

Tung yttervägg: 125mm.

Terrängdäck: 200mm.

Ljus yttervägg: 150mm.

Alternativ isolering

Förutom de redan nämnda isoleringsmaterialen finns också ett antal alternativa material.

 • Pappersisolering, som redan nämnts och förklaras.
 • linne
 • träfiber
 • Straw
 • Perlite
 • Mandelträd (men endast som takmaterial)

ISOLERING MED LINNE:

Linneisolering är gjort av fibrer och finns tillgängligt som mattor och har hög fiberhalt. Den största nackdelen med linne är att det är brandfarlig, dessutom är det svårt att skära i och det roterar om det kommer i kontakt med fukt under lång tid.

ISOLERING MED TRÄFIBER:

Träfiber består av cellulosafibrer. Träfibrer existerar bara som granuler, det vill säga det måste sprutas in i strukturen med inlopp, precis som pappersisolering. Det är emellertid en dyr lösning på isolering. Det rekommenderas endast att använda träskelettstrukturer för att undvika risk för fuktbildning.

ISOLERING MED HALM:

Halm kan användas för isolering, till exempel halmbalar och som plattor. Haml kan i princip endast användas i husen, som kallas halmhus, eftersom husen är konstruerade av halmbalar staplade och placerade ovanpå varandra. Därför kan den typiskt endast användas för förlängningar och nybyggnader. Det kan inte användas för efterisolering, och är dåligt för avlägsnande av fukt och är dåligt för att hålla ljudet och isolera från ljud.

Obs! Du måste ansöka om dispensering i kommunen för att använda halmbalar för isolering.

PERLITIS ISOLERING:

Perlite är ett slags annat material än det som nämnts tidigare, det är gjord av vulkanisk aska. Perlit används som granulat och sprutas in i strukturen. Den stora fördelen med Perlite är att den har en mycket stor vattenavvisande effekt, därför är den väl utformad för efterisolering av golv. Det är en mineralprodukt, som påverkad därför inte lätt av mikroorganismer. Perlit är inte särskilt miljövänligt eftersom det är mycket krävande att producera. Du hittar Perlite både som lös ull och granulat.

ISOLERING MED EKAR:

Det är en havsväxt som är mycket lätt förvirrad med tång. När ålgräset torkar, kan det användas för takläggning, detta kallas vanligtvis för tånghus. Den stora fördelen med ålgräs är att den inte ruttnar eller brinner, men den måste användas i stora kvantiteter för att uppnå tillfredsställande isolering.