Bergvärme

Allt du behöver veta om Bergvärme!

Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi som finns i Sverige.

Funderar du på hur du ska sänka dina el och värmekostnader där hemma på ett effektivt och miljövänligt sätt? Då ska du inte fundera längre, bergvärme är nämligen den vanligaste formen av energi utvinning i Sverige och den mest lönsamma energibesparingen av alla värmepumpar som finns ute på marknaden.

Vad kostar bergvärme?

Priset på bergvärme varierar från hus till hus men man uppskattar ett pris på mellan 100 000 kr – 195 000 kr

Hur mycket sparar man genom att installera bergvärme?

Genom att installera bergvärme, så kan man spara upp till 80 procent av de normala årliga värmekostnader man har idag.

I den här artikeln kommer vi gå igenom allt man behöver känna till när det kommer till en investering av ett bergvärmesystem.

Fördelar med bergvärme

 • Låg energiförbrukning och driftkostnad
 • Lönsam investering med lång livslängd
 • Miljövänlig energikälla
 • Kan både ge värme och kyla till din bostad

Nackdelar med bergvärme

 • Stor investering
 • Kräver borrning
 • Tillstånd krävs från kommunen
 • Hög ljudnivå

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är utformat på ett mycket enkelt sätt, den utvinner lagrad solenergi från berggrunden som sedan omvandlas till värmeenergi för uppvärmning av varmvatten och bostad.

I tillägg hjälper systemet till att kyla ned ditt hem under de varma sommardagarna.

Har du pool så kan du även värma upp poolen med hjälp av bergvärmepumpen.

Bergvärme kommer med många fördelar, bland annat lagras 4 gånger så mycket energi i värmepumpen som den förbrukar. Vilket i sin tur ger en stabil uppvärmning året runt, även under de riktigt kalla vinterdagarna. Det finns också möjlighet att installera en frånluftsmodul som hjälper till att återvinna värmen i hemmet som annars hade ventilerats ut. Det betyder att värmekostnaderna sänks ytligare och att inomhusklimatet blir sundare.

Bergvärme utvinner solenergi

Med hjälp av en bergvärmepump utvinner man solenergin ur berggrunden genom att borra ett hål på mellan 90 till 200 meters djup. Bor man i de mer norra delar av Sverige, så behöver man borra djupare in i berggrunden för att utvinna mest möjlig energi.

I borrhålet sänker man sedan ned en så kallad kollektorslang med en vätska som består av vatten och etanol. Etanolen förhindrar att vätskan fryser och istället värms upp av berget , som därefter pumpas upp till husets värme och varmvattensystem med hjälp av en kompressor. Vätskan åker sedan ned i berggrunden igen för ny uppvärmning och fortsätter med detta året runt.

Därför ska du välja bergvärme till ditt hus

Bergvärme är en bra och långsiktigt investering om du redan har höga värmeräkningar, då den ger en låg energiförbrukning samt ger en låg driftkostnad.

Hur mycket du sparar årligen beror helt på hur mycket värme som förbrukas normalt. Men man uppskattar att man kan spara upp till 80 procent än med vanlig direktverkande el.

Family At Home

Livslängd och skötsel

Själva bergvärmepumpen ger en livslängd på cirka 15-20 år, och borrhålet cirka 50 år. Vilket betyder att du inte behöver byta ut systemet så ofta, i tillägg är systemet underhållsfritt, förutsatt att det är rätt installerat.

Värdet på huset höjs också då många köpare är intresserade av hus med just bergvärme. En bergvärmeinstallation påverkar inte miljön på samma sätt som andra uppvärmningsformer, då den använder sig till stor del av förnybar energi vilket ger ett relativt litet CO2-avtryck.

En bergvärmepump ger också en stabil uppvärmningsform året runt oavsett klimat, vilket betyder mindre risk för stora värmeräkningar under de kalla vinterhalvåren.

Läget är avgörande

Det som är bra att veta innan man väljer att investera i en bergvärmepump är att olika bergarter leder värme helt olikt från andra, samt att grundvattenflödet varierar helt i vilken del av Sverige man bor i. Det vill säga vilken berggrund som är under din fastighet påverkar hur lämpligt det är med bergvärme, samt hur djupt hålet behöver borras.

Bergvärme är en bra investering

Kostnaden för en bergvärmepump inklusive borrning och installation är relativt dyrt i början, men man får tänka på att bergvärme är en långsiktigt investering som betalar sig själv efter en tid. Då man kan spara pengar redan från första dagen av installationen.

Det är dock extra viktigt att kontrollera hur bra isolering man har i sitt hem så att värmen inte läcker ut efter installationen, då man vill ha en så stor besparing som möjligt för sin investering.

Hur mycket el drar en bergvärmepump?

Man brukar mer eller mindre uppskatta att värmepumpens elförbrukning drar cirka en fjärdedel jämfört med direktverkande el. En normal stor villa har en årlig elförbrukning på cirka 20 000 kwh år. Genom att installera bergvärme så får man istället en el förbrukning på 5 000 kwh år.

Underhållsfritt och klimatsmart

En av de stora fördelarna med bergvärme är att det inte krävs något speciellt underhåll. Bergvärmen ger ett jämnt inomhus klimat året runt tack vare den stabila temperaturen i berggrunden. Systemet sköter sig helt själv, tillskillnad från om du skulle haft en vedpanna istället och behövt elda kontinuerligt. Dessutom så har bergvärme inte samma effekt och påverkan på ozonlagret så som många andra värmekällor har, vilket gör den till ett av de mest klimatsmarta alternativ för uppvärmning av bostäder.

Det som är viktigt att kontrollera när en installation görs är att allt görs korrekt från början. Värmepumpen och borrhålet behöver vara korrekt dimensionerat för att dina förutsägningar och förväntningar ska uppnås.

Kylande effekt

Bergvärme ger inte bara värme året runt utan borrhålet kan också ge en kylande effekt under de varma sommarmånaderna. Detta kallas för naturkyla och innebär att svalkande luft utvinns direkt från borrhålet och sprids sedan in till din bostad med hjälp av en fläkt. Den svalkande luften som sprids behöver inte kylas ned och ger därför låga elkostnader även på sommaren. Om du har pool eller en jacuzzi där hemma, så kan du be installatören att dimensionera värmepumpen så att du får uppvärmning av badvattnet i tillägg.

Hur mycket kan man spara med bergvärme?

Många höjer ibland sina ögonbryn när de jämför offerter med andra olika värmesystem och bergvärme, detta beror på att en bergvärme installation kräver ett borrhål på mellan 90 – 195 meter för att kunna utvinna värme energi.

I längden kommer man se en fin och lönsam besparing, då bergvärme installationen betalar sig själv tillbaka på en tid mellan 5 – 10 år, beroende på hur mycket värmeförbrukning man använder i sitt hus.

Man kan uppskatta en besparing på ungefär 1700 kr i månanden om man har en elförbrukning på 24 000 kwh årligen, om elpriset ligger på 1,2 kwh. Bergvärme kan spara en fjärde del av den normala uppvärmningen per år, vilket gör den till den mest energisparande värmepump som finns ute på marknaden.

Redan från första dagen med bergvärme så kommer du göra en besparing, även fast du har tagit ett lån för att finansiera ditt köp. Då priset för dina värmekostnader kommer sänkas rejält per månad.

Värdet på huset höjs också vid försäljning, då köp intresset är större för bostäder med bergvärme installerat, till skillnad från bostäder med till exempel direktverkande el och oljeledning. Det betyder att du både sparar pengar årligen för dina värmekostnader samt att ditt hus får ett högre försäljningspris när det är dags att sälja.

luftvarme - price

Vad kostar bergvärme och installation?

Priser och offerter för bergvärme

Prisklasserna för de olika bergvärmepumpar varierar beroende på vilken prestanda man behöver till sitt hus.

Det betyder att man måste ta hänsyn till tomtens storlek, antal meter som behövs borras ned i berget, hur stor elförbrukning man normalt har, ålder på huset och eventuella tilläggsfunktioner. Det är därför svårt att sätta ett fast pris på en värmepump då alla hus har olika förutsättningar.

Ett bra tips är att få olika offerter för bergvärme, då kan du se vad som ingår i projektet samt jämföra priset med andra leverantörer.

Genom att ta in fler offerter kan du enkelt se vilken leverantör som passar just dig. I tillägg ska en installatör besöka huset och göra en bedömning över husets helhet, annars kan du inte lita på att de offerter på bergvärme du får är korrekta.

Efter att du har valt en offert med ett pris som stämmer överens med husets förutsättningar så kan det finnas moment som du behöver ha ansvar för innan installatören kommer på besök, detta kan bland annat omfatta grävning av dike för rören. Gör gärna allt detta i god tid!

Priserna varierar mellan 100 000 kronor till 195 000 kronor, kostnaden varierar beroende på vart i landet man bor i och vilket årligt energibehov man vanligtvis har hemma.

Allt ska ingå i priset

När man får en offert så bör man kontrollera vad som ingår i priset, då priset skiljer sig rejält om inte allt är inkluderat så som värmepump, borrning och installation.

Nedan finner du en lista på vad som bör ingå i de olika offerter man får från återförsäljaren:

 • Borrning av borrhål för bergvärme – Pris per meter för borrning, samt material och arbetskostnad.
 • Pris av bergvärmepump – Genomsnitt pris på en värmepump för en normalstor villa
 • Kostnad för att anlita bergvärmeinstallatör – Pris för bergvärmepump inkopplad och installerad.
 • Totalt pris för komplett bergvärmeinstallation – inkluderat ROT-avdrag

Man kan uppskatta ett pris som ligger mellan 100 000-195 000 kronor efter ROT-avdraget.

En normalstor villa på cirka 125 kvm behöver en värmepump mellan 7-12 kw.  Kostnaden för en sådan värmepump ligger då mellan 50 000 – 100 000 kronor .

Borrningen omfattar cirka 35 procent av det totala priset. Priset varierar beroende på hur djupt man behöver borra för att kunna utvinna mest möjlig värme energi. Sedan omfattar ytterligare 10 procent för själva installationen.

ROT-avdrag

Det positiva när man installerar en ny värmepump är att man kan utnyttja rotavdraget som är på 30 procent av den totala arbetskostnaden. ROT-avdraget dras direkt från fakturan, vilket betyder att man inte behöver lägga ut några extra pengar.

Rotavdrag

Tillståndsansökan om borrning

Något som är väldigt viktigt innan man installerar bergvärme är att skicka in en tillståndsansökan om borrning till det lokala miljökontoret. Då borrning av sådan typ kan vara skadligt för miljön om man inte tar hänsyn till vissa faktorer.

En tillståndsansökan kan kosta allt från några hundra kronor till ett par tusenlappar beroende på vart i landet man bor i.

Anledningen till ansökan är att man måste ta hänsyn till hur många energibrunnar som finns i området, då mängden av av värmeenergi påverkas om för många hus har borrat för bergvärme i närheten. I tillägg måste avståndet mellan två energibrunnar vara 20 meter.

Därför gör en expert en bedömning om just din tomt är lämplig för bergvärme och borrning.

Installation av bergvärme – Så går det till

Att installera bergvärme är ett ganska omfattande jobb, då man behöver borra ett djupt hål på cirka 100-200 meter för att kunna utvinna tillräcklig mängd energi för uppvärmning.

I tillägg krävs det att man har ett vattenburet värmesystem för att bergvärmepumpen ska kunna fungera. Ett sådant system är väldigt dyrt att installera om det inte redan finns i huset.

Själva installationen tar några dagar att utföra, det första steget är att gräva ned foderrör i marken innan man börjar borra. Efter borrningen för man ner slangar i borrhålet som sedan kopplas till huset. Därefter gräver man ner slangarna i marken så dessa inte syns.

Inne i huset byter man ut den tidigare värmepannan och ersätter den med bergvärmepumpen som ska installeras. Allt kopplas sedan samman med slangarna från energibrunnen tillsammans med husets el och vattensystem. En köldkrets skapas då mellan värmepumpen och energibrunnen, denna måste luftas vilket tar några timmar.

Slutligen kontrolleras att allt har blivit installerat korrekt och att allt fungerar som det ska. Installatören kommer förklara hur allt fungerar för dig, och i tillägg måste en del pappersarbeten skrivas på innan allt är avslutas.

Tänk på att få flera offerter innan du bestämmer dig för att installera bergvärme, då det kan skilja sig ganska rejält i pris och vad som ingår i ditt köp. En värmepump kräver noggrann dimensionering för din bostad inklusive ditt hus värme och varmvattenförbrukning.

Klimatet där du bor påverkar också djupet på borrningen, då ett kallare klimat kräver att man borrar djupare i berggrunden än ett mildare klimat.

Se också till att du har förtroende för personen som utför arbetet och att installatören är certifierad av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är också viktigt att garantier och försäkring ingår i priset, så som jourservice. Utifall det skulle bli driftstopp mitt under vintern.