Luft-vatten värmepump – Allt du behöver veta!

It seems we can't find what you're looking for.

Luft-vatten värmepump – Allt du behöver veta!

Sitter du i en kall bostad med en svindlande hög elräkning? Behöver du byta ut din befintliga olje- eller gas panna? Då är en luft-vatten värmepump förmodligen vad du letar efter.

I den här artikeln hjälper vi dig att ta reda på vilken värmepump som är mest anpassad för din bostad. Då det är väldigt viktigt att du väljer rätt pump med rätt kapacitet och storlek för att det ska gynna dig ekonomiskt i framtiden.

Vem bör köpa en luft-vatten värmepump?

En luft-vatten värmepump är ett aktuellt val för hushåll som söker en innovativ helhetslösning med lågenergisystem som förser hemmet med en behaglig inomhustemperatur och varmt vatten.

Systemet är en unik ersättning för olja, gas eller liknande och är perfekt anpassade för hushåll som har en energiförbrukning från 15 000 upp till 25 000 kWh årligen.

Du bör överväga en luft-vatten värmepump om du använder en mindre effektiv värmekälla idag samt redan har ett vattenburet uppvärmningssystem. Värmepumpen är dessutom väldigt miljövänlig då den utvinner utomhusluftens energi till värme och varmvatten inomhus.

Det vill säga den energi som används för att värma upp din bostad är gratis och hjälper till med att minska CO₂ utsläppen. Dessutom sparar man pengar från första dagen man har installerat pumpen, samt husets värde ökar vid försäljning.

Uppskattat pris för en familj på fyra personer

Om du har en familj på fyra personer som bor i ett bostad på cirka 150 kvadratmeter, så kan du räkna med att en luft-vatten värmepump kostar mindre än 19 400k r per år. Detta inkluderar el och service av maskinen.

Detta förutsätter en investering som ligger mellan 60 000 och 150 000 kr, det slutgiltiga priset är avhängig av vilka förutsättningar och kapacitet just din fastighet har. Detta anses som en mycket god investering, eftersom en värmepump av hög kvalitet har en livslängd på 20 år.

Fördelar med en luft vattenvärmepump:

  • Spara upp till 60-70 % på din årliga el förbrukning
  • Miljövänlig uppvärmning som fördelas jämnt i hela bostaden
  • Levereras ofta med års garanti för att garantera hög kvalitet
  • Förbrukar tre gånger mindre energi än vad den producerar
  • Lätt att installera

En av de stora fördelarna är att du kan få bidrag om du installerar en luft-vatten värmepump. Därför kostar en luft-till-vatten-anläggning mindre för dig, vilket i sin tur talar för att ersätta olja- eller gas ugnar, då värmepumpen anses som ett mycket mer miljövänligt alternativ för uppvärmning av ens fastighet. Samt att man sparar mellan 60-70% årligen på uppvärmning och varmvatten kostnader genom att byta till en värmepump

En luft-vatten värmepump är otroligt enkel att använda. På så sätt får du en säker och stabil värmekälla både sommar och vinter.

Enhetens ljudnivå kan vara halvhög, vilket kan vara irriterande. Den kan dock placeras på ett smart sätt.

Nackdelar luft vattenvärmepump

  • Kan vara högljudd och bullrig
  • Ett vattenburet distributionssystem krävs innan en installation
  • Frost kan förhindra pumpens funktion
  • Ej tillräcklig för hushåll med energibehov på över 25 000 kWh per år

För att kunna installera värmepumpen måste din bostad redan ha ett vattenburet distributionssystem, om det inte finns ett sådant system i hemmet, så lönar det sig inte att installera ett vattenburet system, då priset sticker iväg avsevärt. Därför kan det vara gynnsamt att skaffa sig ett luft buret värmesystem istället.

Bor man i de norra delarna av Sverige så rekommenderas inte en luft-vatten värmepump, då frost kan hindra systemets funktion, samt om man har ett hushåll där energibehov ligger över 25 000 kWh per år, så räcker inte systemet till för uppvärmning.

Ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ!

Om din fastighet är i behov av att byta ut den befintliga värmekällan så som fjärrvärme-, gas- eller oljepanna. så är en luft-vatten värmepump ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Då man sparar mer än hälften av den vanliga elräkningen man normalt betalar.

Värmesystemet drivs med elektricitet i stället för olja eller gas genom att utvinna energi från utomhusluften som sedan omvandlar energi i form av värme . vilket i sin tur genererar cirka 3 kWh.

Det finns också luft-vatten värmepumpar som har en något bättre verkningsgrad, då de kan producera upp till 4 kWh per kWh förbrukad el.

money

Pris och installation

Priset för en bra luft-vatten värmepump inklusive installation och driftsättning ligger mellan 60 000kr -150 000 kr efter ROT. Priset varier då alla hus har olika förutsättningar och villkor då man måste ta hänsyn till husets storlek, kapacitet och önskad värmelösning.

Därför är det svårt att sätta ett fast pris för en luft-vatten värmepump. En installation tar vanligtvis mellan 1-2 dagar beroende på hur husets förutsättningar ser ut innan installationen.

För arbetskostnaden av installationen kan man sedan göra ett ROT-avdrag, ROT-avdraget är på 30%. Livslängden för en luft-vatten värmepump uppskattas ligga på 20 år, efter att du har bytt ut din befintliga värmekälla kan du förvänta dig en sänkning av dina normala uppvärmnings och varmvattenkostnader med upp till 60-70% årligen.

Hur fungerar en luft-vatten värmepump?

En luft-vattenvärmepump skapar värme genom att utnyttja samma energi som en luft-luftvärmepump. Nämligen från luften som cirkulerar utanför huset. Med en luft/vatten värmepump används dock kylmedlet på ett något annorlunda sätt för att skapa värme i ditt hem och i ditt fritidshus, om du har ett sådant.

Hur stor är en luft-vatten värmepump?

Höjden på varmvattenberedaren som man behöver placera i sitt hem varierar från en halv meter till två meter. Om man ännu inte vet hur stor värmepumpen är, beräkna utrymmet i enlighet med detta. På samma sätt kan bredden och djupet vara mellan en halv och en meter. Detta beror i sin tur på vilken storlek bostaden behöver.

Storleken på en luft-till-vatten-pump är vanligtvis en 1 x 1 meter stor låda som placeras utanför ditt hem. Det finns också vanligtvis en liten sektion på insidan som består av kontrollenheten. En luft-till-vatten-pump fungerar precis som ett geotermisk system och består av de fyra komponenterna, men här värms kylmedlet upp av luften i stället för av marken. Det uppvärmda kylmedlet går vidare till husets varmvattentank, kylmedlet värmer sedan upp vattnet, därav namnet luft-till-vatten, och det kylda kylmedlet åker tillbaka till luft-till-vatten-värmepumpen där det värms upp igen.

Värmepumpens två delar (utomhusdel och inomhusdel)

Utomhusdelen kyler värmepumpens kylmedel. Den absorberar energi från luften till ett kylmedel i systemet.

Energin utvinns när värmepumpens kylmedel kyls och sedan komprimeras till ett så högt tryck att det värms upp i värmepumpen. Detta startar uppvärmningen av vattnet i varmvattensbehållaren/ ackumulatortanken i luft-vatten värmepumpen.

Kompressorn skapar alltså värme i luft-vatten värmepumpen. Värmepumpen kyler nu kylmedlet igen efter kompressionen, varav processen med energi för att värma upp bostaden.

Det kan vara nödvändigt med en elektrisk patron monterad i varmvattensbehållaren eftersom luft-vatten värmepumpen kan ha svårt att hålla jämna steg i vissa situationer. Det är till exempel när det är under – 10 grader ute eller om flera personer i hushållet använder mycket varmvatten samtidigt.

Placeringen av en luft-vatten värmepump

Placering av inomhusdel

Inomhusdelen placeras vanligtvis i husets pannrum, tvättstuga eller källare. Det som är viktigt att tänka på är att utrymmet måste ha en golvbrunn för att kunna installeras.

Placering av utomhusdel

Systemets utomhusdel måste placeras på ett markstativ med ett plant underlag som inte lutar samt vara väldränerat, då vatten kan rinna in under husgrunden, eller skapa en vintergata under vinterhalvåret.

Ett bra alternativ är också att skaffa sig ett tak ovanför utomhusdelen då detta vill skydda systemet mot årets alla väderslag. Man bör också tänka på vart man placerar utedelen då det kan förekomma oönskad ljud som kan störa grannarna.

Hur får man varmt vatten?

Det varma hushållsvatten som används för husets bad och kranar leds hela vägen genom en ackumulerings låda via rören och värms upp för användning.

Det vatten som ska användas till husets radiatorer och golvvärme tappas från ackumulatortankens botten, där temperaturen är cirka 35-55 grader. Detta sker när värmen delar ackumulations lådan i två delar när den stiger upp till toppen.

Det vatten som används för husets radiatorer och golvvärme leds tillbaka till boxen och värms upp på detta sätt.

hot shower