Allt om efterisolering | Alla typer efterisoleringer i ett inlägg

Reading Time: 11 minutes
25 min read

4/5 - (2 votes)
När du isolerar kan du minska värmeförlusten i ditt hem, men det är också svårt att värma upp ordentligt i ditt hem, så det kan vara en väldigt smart idé att efterisolera det. Svampar och brädor är också svårare att vinna när ditt hem är efterisolerat. Det kan också förbättra inomhusklimatet, ta bort kalla drag och områden och inte nog med det, så kan det även öka värdet på ditt hus. Med andra ord, med efterisolering kan du spara mycket pengar. Läs hur i inlägget. 

Vad är efterisolering

Efterisolering används vanligtvis i äldre hus som använder äldre eller ingen isolering alls. Antingen är isoleringen inte alls så bra som det produceras i dag eller har slitits och kan inte behålla samma effekt som tidigare. Efterisolering utförs endast när huset redan är byggt, det är därför inte en process som pågår i byggandet av ett nytt hus. Efterisolering kan göras nästan var som helst i ett hus, men det är oftast runt fönster, tak och väggar. De material som du kan använda för att efterisolera är mineralull, som är den mest använda, men man kan även använda både glasull och stenull. Men man kan också använda andra isolerande material innefattande polystyren, samt granuler, pappersull, perlit och polystyren, varvid de senare fyra används oftaför hålväggisolering, som är en form av efterisolering. Det kan emellertid också användas flera alternativa isoleringsmaterial, som kan vara träfibrer, som oftast används i väggarna, men också linnefibrer, som används för isolering av tak, dessutom kan det också användas hampafibrermattor eller rullar, som används för takisolering och ytterisolering. Läs allt om isolering här.

Typer av efterisolering

Som nämnts tidigare, genom att isolera i stort sett alla platser i ett hus så finns två två platser i ett hus som är vanligast, detta är ytterisolering och takisolering. Anledningen till att dessa två typer är vanligast, är eftersom de är de mest effektiva lösningarna och är ofta billigast samt att det är också där värmen vanligtvis smiter ut.

EfterisoleRing med isolering av väggens insida

Vad är vad är isolering av väggens insida? Bra fråga! Det är när man väljer att isolera sina ihåliga väggar. Detta är ofta fallet, eftersom väggar är den svagaste punkten i fråga om värmeavfall. Isoleringen antogs först genom lag på 1980-talet, hus innan detta inte hade någon sådan isolering. Därför är det oftast hus byggda före 1980-talet som behöver en isolering. Men hus med en befintlig isolering av väggens insida kan också behöva en ny, eftersom den kan vara sliten eller så kan materialet vara föråldra.

En ihålig vägg är det utrymme som ligger mellan inre och yttre väggarna, och det är möjligt att fylla den här hålan med isolering. Den faktiska isoleringen måste göras av en yrkesprofessionell, som då borrar några hål i fogen utanpå huset, och genom det kan han blåsa isoleringsmaterial i väggen. När detta är klart stänger han hålet igen och efter några dagar kan du inte se hålen längre.

De typiska materialen som används för hålisolering är: stenull (typisk rockwool), glasull, pappersull, träfiber och flamingoisolering. Materialet är alltid i granuler, så det är lättare att blåsa in i väggen.

Vad kostar isolering av väggens insida?

I förhållande till vad det är möjligt att spara på sin värmekostnad kan denna isolering göras relativt billigt. Ju större ett hus desto dyrare kommer priset givetvis att vara, dessutom beror det också på valet av isoleringsmaterial. Omedelbart kommer du då att kunna betala mellan $ 5 000 – $ 20 000 eller motsvarande $ 110 – $ 170 per kvadratmeter. Det beror självklart huruvida det är en efterisolering av tidigare isolering eller en helt ny isolering. Om vi ​​uppskattar hur mycket du kan spara på sin värmekostnad, som uppskattas till cirka 3 000 kr – 7 000 kr, så blir denna ihåliga isolering snabbt uppnådd. Dessutom bör man komma ihåg att isoleringen också är en del av hantverkarens avdrag, så där finns det också pengar att spara.

Se mer omkring efterisolering av ihåligheter i videon nedan:

Efterisolering med takisolering

Förr eller senare kommer en efterisolering eller isolering av taket att vara en bra investering. Detta beror på det faktum att värmen stiger upp och ä taket då inte isolerat, så kommer värmen att försvinna ut, istället för att stanna inne i huset och skapa värme där inne. Energimyndigheten rekommenderar att husägare väljer att isolera, det beror bland annat på miljön, men också till konsumentens egen plånbok, förutsatt att kostnaderna för luftlödning återinförs inom 5-6 år beroende på takets storlek.

Typer av takisolering

Det finns två sätt på vilka du kan isolera taket, oavsett vilken typ du väljer, bör det finnas 300-400 mm isolering. En metod är isoleringsgranulat, som blåses in i taket med en fläkt, detta kan endast göras av proffs. Fördelen med denna typ är att granulat ligger i ett tätt skikt och går ner i alla sprickor och vrår, vilket undviker kalla broar. Det här är den billigaste metoden om du vet att du vill ha yrkesverksamma att göra jobbet.

Den andra metoden är att lägga ett lager isoleringsmattor / isoleringsbatterier / isoleringsrullar, dessa mattor finns i många olika storlekar. Fördelen med dessa mattor är att de är lätta att hantera, du behöver inte en professionell och det blir det billigaste alternativet om du väljer att lägga det själv.

Vad kostar takisolering?

Detta beror naturligtvis på storleken på ett område som ska isoleras, och om det är efterisolering och i så fall hur gammal befintlig isolering är eller om det är en helt ny isolering.

Om vi tar ett genomsnittligt hus i Danmark måste 120kvm isoleras, och om det är efterisolering som gäller då behöver dessa hus vanligen 200cm. Det här kostar $ 13 500, det här är en relativt stor summa på kort sikt, men om du väljer att titta lite längre sikt, ca 5-6 år, så kan pengarna tjänas in enbart på värmekostnaden.

Det finns naturligtvis andra metoder och ställen att efterisolera än hålisolering och takisolering. Nedan har vi listat två stycken, som vi också anser vara relevanta eller bra ställen att isolera i ens hus / stuga.

Efterisolering aV yttervägg

Ibland är ihålig isolering inte tillräckligt eller är helt enkelt inte ett alternativ. Alternativt kan det finnas efterisilering av ytterväggen, antingen inuti eller utanför

Här är en video omkring efterisolering av en tung yttervägg. 

Utvändig efterisolering av yttervägg

Extern efterisolering kan vara en förnuftig lösning för gamla hus där det finns massiva ytterväggar. En extern efterisolering är bra mot kalla broar och är mycket effektiv mot läckage. Naturligtvis borde du vara medveten om att fasaden kommer att ändras vid extern efterisolering. Ytterväggen kan isoleras efteråt på två sätt. Antingen kan man välja att polera ett hårdisoleringsark som du väljer att sätta direkt på den redan existerande ytterväggen. Det är en bra idé att återisolera ytterväggen och uttaget samtidigt.

Här kan du välja ett färgad gips så att du kan undvika att måla väggen senare. Detta ger dig ett nytt uttryck med en polerad fasad. Dessutom är det också möjligt att montera stolpar eller klackar som är placerade ute på den redan existerande ytterväggen, och lägger isoleringen mellan skelettet och avslutar med en ljus fasadbeklädnad.

Väggen kan komma att bli tjockare

När du väljer att isolera ytterväggen bör du vara medveten om att väggen blir tjockare vilket innebär att fönster och dörrar kommer att sitta längre inuti vägghålen. Således kan det vara fördelaktigt att dra ut fönstren såväl som ta och förlänga gardinen. Det finns flera fördelar med att välja den här efterisoleringsformen, bland annat att det är 30% effektivare att isolera ytterväggar utanför än inuti, levnadsutrymmet inuti förblir densamma, fasaden renoveras för att bli bättre medan du bor i hemmet medan arbetet är på och innan interna installationer måste flyttas eller tas bort.
Den yttre isoleringen av ytterväggar är emellertid dyrare än ihålig isolering, där den kan kosta upp till 2000 kr per m2 fasad. Det kan därför kosta dig att kosta mellan $ 100.000 – 250.000. Du kan dock räkna med att spara mellan $ 10.000 och 20.000 på din värmebetalning årligen

Indvändig efterisolering av yttervägg

Som nämnts kan man också välja att skapa en inre isolering av ytterväggen. Detta är för dig om det inte är möjligt att utföra antingen en ihålig isolering eller utvändig isolering av ytterväggen. Med invändig isolering måste ni vara mycket försiktiga och det bör inte vara ditt första val när det gäller efterisolering. Detta beror på att det är den minst energieffektiva och effektiva lösningen. Detta medför större risk för mögel och svamp. Om, emellertid när det utförs korrekt, kommer det naturligtvis innebära att man behåller fasaden mittemot utvändig isolering, dessutom skapar det en var och förbättrad luftkvalitet inomhus.

En utmaning med invändig isolering av ytterväggar är bland annat att alla element ska tas bort, och att arbetet utförs inne, och därför ska allt flyttas ut ur rummet, som man utför arbetet i. Därför är ventilation också oerhört viktigt under processen, så alla partiklar och farliga ämnen inte är i luften, utan sugs ut, så att det finns i naturliga luften

 

Såhär utförs den inre isoleringen

En inre isolering görs med isoleringsmattor, som placeras vid gipsskivor som är monterade på trä eller stålskelett. Först är innerväggen noggrant rengjord, varefter antingen trä- eller stålskelettet är konstruerat och här är det första skiktet av isoleringen monterat på själva skelettet. För att undvika fuktighet i väggen, använd en ångspärr eller broms, beroende på isoleringstyp. Därefter monteras ett ytterligare lager isolering, och sedan läggs väggen av gipsskivor.

En annan nackdel med inre isolering är att rumsytan blir något mindre och alla el- och värmeinstallationer måste flyttas. Dessutom kan kalla broar inträffa där det kan finnas utkast.

Denna typ av isolering är lite billigare än en ytterisolering, eftersom priset kommer att vara 1 000 kr per m2 vägg. Det finns några faror med inre isolering, men om det här är det enda alternativet, rekommenderas det verkligen att ha denna typ av isolering, dessutom är det också den enklaste metoden.

En sluttande vägg kan vara besvärlig att isolera. Därför kan du titta på den här videon om hur du går till väga. 

Efterisolering av sommarstugan

Fritidshus är ofta dåligt isolerade eftersom de är byggda i trä och har dålig eller ingen isolering på vinden. Således kan en investering i en efterisolering av din stuga vara mycket rimlig för ditt inomhusklimat, din plånbok och din hälsa. Efterisolering av sommarstugor kan ske på olika ställen, t.ex. i ytterväggar, golv, tak och ihålig isolering. Ihålig isolering är det mest rimliga om detta är möjligt, men det kan variera från hus till hus, så få alltid en expert för att bedöma den.

Efterisolering av golv över källare

När du isolerar ett golv över en källare kommer du att uppleva bättre värme i golvet. Det kan göra det trevligt att njuta av promenader. Det betyder att du inte längre behöver lida av kalla tår på en söndagsmorgon, vilket många uppskattar. Och det är mycket förståeligt om du frågar oss.

Det kan vara svårt att isolera över en kryogen källare. Problem som fukt kan uppstå. Använd därför inte mer än 150 mm isolering. Det är faktiskt 150mm isolering som rekommenderas. Det är viktigt att leta efter svamp som kan ha orsakats av oväntad fukt.

Ett hålrum görs ofta mellan golv och karmar. Detta görs med ångspärr och vindbrytare. Det ligger mellan ångspärren och vindrutan där hålrummet uppstår. Vindrutan är längst ner på tvärstången och ångspärren ligger på golvets överdel. Du kan se mer om videon nedan.

Se hur i denna video:

Saker att vara uppmärksam på vid efterisolering

När du efterisolerar, och det är oberoende av vilken typ av tilläggsisolering du gör, bör du vara säker på att allt går rätt, annars riskerar du att förlora pengar snarare än spara eller inte uppnå det mest effektiva resultatet. Felaktig efterisolering kan orsaka problem med fukt och svamp. En orsak till att svampar eller fukt uppträder beror på ventilation. Eftersom att när du efterisolerar ett hus, så försvinner husets naturlig ventilation, därför är det viktigt att hitta en annan metod, vid vilken man kan ventilera fukt ut ur höljet, i vissa fall, är det nödvändigt med ett ventilationssystem.

Tänk därför noga igenom din isolering innan du påbörjar. En riktigt dålig situation kan leda till mögel i ett helt rum.

Med hänvisning till takisolering och isolering av väggar är det de mest använda formerna av efterisolering, dessa två kommer att förklaras med exempel på vad som kan göras om du efterisolerar felaktig. 

Kom ihåg det här när du takisolerar

Vid takisolering är det viktigt att fokusera på att undvika all ventilation. Här är det viktigt med en tät ångspärr, om det inte redan är det så är det nödvändigt att göra en ny. Dessutom är det viktigt att vara medveten om att tjock isolering inte används här. Klyftan mellan taket och väggen, det vill säga takfoten, måste vara fri, annars finns det ingen luft och ventilation på vinden.

Vid isoleringsväggar, inklusive en yttervägg, är det återigen viktigt att använda en ångspärr om du vill efterisolera. Det får inte finnas två ångspärrar, så om det redan finns en ångspärr kan det vara en bra idé att avskaffa detta.

Genom att isolera en tung yttervägg, kommer du att använda ihålig isolering. Här måste det finnas yrkesverksamma som utför denna typ av isolering. Isoleringen i sig är extremt viktig, annars kan det orsaka frostskador. I vissa fall kan väggen inte vara utan väggisolering, utan isolering blir ett måste.

Återigen är det viktigt att betona att det alltid är en bra idé att få professionell vägledning baserat på hur husets skick är och hur strukturerna är i huset. Den här professionella guiden kan ge en uppfattning om den isolering som ska användas samt tjockleken på denna isolering och hur man isolerar och eventuella ångspärrar. Det kan också vara nödvändigt att utföra en professionell prestanda för denna efterisolering om du inte har 100% kontroll över dess prestanda. 

Skador vid efterisolering

Som nämnts ovan är det viktigt att vara medveten om att allt är korrekt utfört när det är isolerat. Annars kan skador uppstå på grund av felaktigt gjord efterisolering, som nämnts ovan. I det här avsnittet kommer det att undersökas vilka situationer som kan orsaka skador på huset, hur man upptäcker skadan och den skada som kan uppstå på grund av olika isoleringstyper.

Som nämnts är det en bra idé att få professionell vägledning om du vill få efterisolerad. Det här är en bra idé eftersom efter isolering kan man skapa temperaturskillnader som huset inte är van vid, vilket kan skapa problem med fukt. Särskilt felaktigt utförd ångspärr eller brist på ventilation kan orsaka stora problem för huset och avluftningen. På lång sikt kan utslag och fuktproblem skapa svamp. Dessa skador kan inträffa och upptäckas flera år efter att isoleringen installerats och flera år efter det skett till och med.

FUktskador kan vara svåra att upptäcka, det här kan du titta efterför att upptäcka fuKtskaodor

 • Mögel, både på ytterväggen och i taket
 • Fuktgivare på ytterväggar.
 • Frostsprickning och dämpning, som framträder på framsidan av huset.
 • Om det finns fukt i taket och kondens i taket.

Dessa skador kan uppstå på grund av förhållanden i väggen som redan finns före isoleringen görs. Dessa kan vara sådant som:

 • Formen är inte nära sprickor eller hål i tegelverket och är således inte säkrat mot regn.
 • Defekt eller läckande rännor som inte direkt leder regnvatten, vilket påverkar murverket.
 • Dåliga väggskärningar på tak kan orsaka problem.
 • Fukt uppstår från marken, som inte stoppas av en fuktbarriär mellan väggen och hyllan.
 • Fukt tränger in i tegelverket från insidan av huset, vilket är skapat av hål eller sprickor i bakväggen.

* Många lager av gammal färg som hindrar fukt från att tränga in i fasaden.

Varför förekommer detta?

Som nämnts är en felaktigt utförd ångspärr en stor syndare i förhållande till skador som orsakas av efterisolering.

Ångspärren är ett ovanligt viktigt element som håller svampen och fukten borta, så det är viktigt att det monteras ordentligt, annars kan det få stora konsekvenser.

När det gäller taket är det också extremt viktigt, med en ordentligt utförd ångspärr. Om ångspärren inte utförts korrekt kan det medföra att den heta fuktmättade luften möter den kalla och torra luften, vilket kommer att skapa en daggpunkt. En daggpunkt är där luften kondenserar och fukt skapas.

Det kan vara svårt att bygga upp en ångspärr i taket, på grund av takfönster, ventilationskanaler och skorstenar. Således kan det vara svårt att sätta upp en ångspärr i taket och se till att den stänger tätt.

Genom att isolera den ihåliga väggen är det också extremt viktigt att det genomförs korrekt, speciellt när isoleringsmaterialet blåses in. Om det inte blåses in på rätt sätt kan gips, tapeter eller färg tappas om det bara finns ett läckage eller sprickbildning i bakväggen. I värsta fall kan bakväggen vara helt sprucken. 

 

Fördelar och råd om efterisolering

Som nämnts är de största fördelarna med efterisolering att det är möjligt att minska värmekostnaden för att uppnå bättre inomhusklimat, det kan vara vettigt om ditt hus är svårt att värma upp, minska risken för svampar och råd (om det blir gjort korrekt), tar bort kalla broar och förbättrar energimärket på huset, så huset stiger i värde. En stor fördel är också att din värmepump kan fungera bättre i ett välisolerat hus.

Var uppmärksam på detta när du efterisolerar

Vid efterisolering bör man uppmärksamma den skada som kan uppstå om efterisoleringen inte utförs korrekt. Därför har vi lagt upp ett antal råd som du kan välja att ta för dig för att uppnå den mest effektiva formen av efterisolering och för att säkerställa den skada som kan uppstå:

 • Undersök ditt hus energimärke, så att du snabbt kan ta reda på var det finns behov av att plugga in och där isoleringen fungerar tillfredsställande.
 • En bra idé är alltid att kontrollera din hustyp, så du är medveten om speciella förutsättningar för ditt hus.
 • Observera byggreglerna, det är olika regler för isolering.
 • I vissa fall utfärdar tillverkarna av isoleringsmaterialet en produktgaranti om arbetet görs av en professionell, så ha det här i övervägande.
 • Om du skaffat väggisolering, var medveten om att väggar mot ouppvärmda rum är välisolerade.
 • Rörisolering är en enkel isolering, som vanligtvis tjänar in sig efter några år.
 • Om du använder mer än 144 kilowatt per år per kvadratmeter, då ska du isolera.
 • Om du väljer att byta ut dina värmekällor eller efterisolera, bör du börja isolera och senare kan du välja att byta ut värmekällan.
 • Det är en bra idé att börja isolera den där det är lättast, till exempel ett lätt högt tak.
 • Få ditt hus ihåligt isolerat, om det inte redan är, då tjänas pengarna snabbt igen. 
 • Om dina fönster är äldre än 20 år kan det också vara nödvändigt att ändra dem.
 • I vissa fall är det en bra idé att kontrollera om det finns behov av extra ventilation om huset ska isoleras

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

What they say